BENELUX-CONFERENTIE: NATUUR-EN MILIEUEDUCATIE & EDUCATIE VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Remerschen (Luxemburg)

Reserveer alvast de data 20 t/m 22 november 2019  in je agenda! Conferentie van voor professionals op het gebied van Natuur- en Milieueducatie (NME) en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO). Jongeren zijn bezorgd over hun toekomst! Zij wensen duurzame vooruitzichten en dragen die boodschap luid en duidelijk uit door onder andere de op straat te gaan.

Key players

De conferentie zal een stevig en dynamisch platform bieden voor kennisuitwisseling, professionele ontwikkeling en netwerkvorming. Ook jongeren zelf uit de drie landen nemen deel. Ze zijn een belangrijke doelgroep van sensibiliseringsacties. Het zijn ‘key players’ om het maatschappelijke middenveld te sensibiliseren en 'leven en handelen met respect voor de aarde' bij te brengen.

Agenda 2030

De Agenda 2030 werd in september 2015 eenparig door de 193 landen van de VN aangenomen. Daarin zijn universele waarden en 17 doelstellingen verankerd, die een antwoord op deze bezorgdheid voorstellen. In dit kader organiseert het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux Unie en het Benelux Secretariaat-Generaal deze conferentie. Dit is de eerste van een trilogie (2019-2021) van conferenties rond de link tussen NME/EDO, ruimte, en de duurzame, geografische, persoonlijke, natuurlijke beperkingen ervan.  

Locatie

Van 20 t/m 22 november in het Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira in Remerschen (Luxemburg).