Biomimicry Experience Tour

dinsdag, 21 november 2017

Op veel plekken in Nederland wordt Biomimicry al toegepast. Op sommige plekken kan een kleine impuls grote effecten hebben. Dat is de insteek van de twee regionale experience tours die DuurzaamDoor (uitvoering BiomimicryNL) dit najaar organiseert. De regionale tour gaat langs verrassende onderzoekslocaties, innovatieplekken en voorbeeldbedrijven.

Het doel van de tour is om te inspireren, beleven en om in jouw regio netwerken te verbinden. We willen kennis uitwisselen, leren van elkaar en samenwerken aan innovatieve projecten en initiatieven. 31 oktober ging de tour naar de regio Rotterdam/Delft geweest. Lees het verslag van deze dag.

Aanmelden

Op 21 november gaan we de regio Groene Woud/Eindhoven bezoeken. Voor deze tour nog een aantal plekken beschikbaar.

Meld je daarom snel aan (uiterlijk 16 november)!

Het programma Duurzaam Door (RVO.nl) organiseert de tours in opdracht van het Ministerie van EZK.

Meer informatie

www.biomimicrynl.org/biomimicry-experience-tour