Dat moet je willen zien: kwaliteit, krachten en kanjers

dinsdag, 13 november 2018

Wat is de kracht van het maatschappelijke initiatief bij de nieuwe Omgevingswet? Wat kunnen overheden, actieve inwoners en initiatiefnemers van elkaar verwachten? En wat kunnen ze voor elkaar betekenen? DuurzaamDoor deed hier intensief onderzoek naar en op 13 november 2018 delen we de opbrengst.

Ons team Omgeving Ontmoet Omgevingswet wil dat doen met beleidsmakers, initiatiefnemers en experts uit de praktijk en het hoger onderwijs. We richten hiervoor een levende expositie in met beelden, verhalen en korte bijdragen. Met een curator, met referenten en met makers en denkers uit het brede veld van de fysieke leefomgeving.

Programma in het kort

13.15: Start met moderator Maarten Königs (Holland Branding Groep)

  • Tarsy Lössbroek (DuurzaamDoor) introduceert ‘Het Spel Anders Spelen .
  • Frans Soeterbroek (Ruimtemaker) onthult en confronteert met wat je moet durven zien.
  • Maarten Königs interviewt 2 initiatiefnemers als onderdeel van een levendige presentatie van initiatieven
    (Amsterdam Coopolis, de Bommelerwaar, gebiedscoöperaties Dal van de Kleine Beerze en Marconia Rotterdam en Limburgse energiecoöperaties).
  • De WUR schetst een beeld van het onderzoek 'Eigenheid en eigenaarschap in leefbaarheidsinitiatieven'.
  • Bart Kiers stand-up musician geeft op geheel eigen wijze muzikaal commentaar en doet dat aan het slot opnieuw.
  • In 6 groepen gaan deelnemers uiteen om in beeld en tekst elkaars ervaringen te verrijken.
  • In het laatste deel treden bestuurders, praktijkexperts en beleidsmakers op als recensent.

16.45: We sluiten af met een netwerkborrel.

Locatie 'Willem Twee' is 10 minuten vanaf CS.
Lunch en borrel inbegrepen.
13 november 2018
12:15 - 17:45

Meld je nu aan!

Je kunt je aanmelden via Secretariaat.323@rvo.nl. Lunch je mee? Laat dat dan bij je aanmelding weten. Geef daarbij ook aan of je dieetwensen hebt. Er is plaats voor ongeveer 150 deelnemers. Bij een hoger aantal deelnemers geldt het moment van aanmelding. Dus schrijf je snel in!

Organisatie

Kracht in Nederland, De Coöperatieve Samenleving, Greenwish, CNMEMaastricht, RVO, Jean Eigeman en Anne van Strien

Locatie: 
Willem Twee
Boschdijkstraat 100
's-Hertogenbosch