Kick-off bijeenkomst - Week van de Governance

maandag, 09 oktober 2017

Kom naar de startbijeenkomst van de Week van de Governance op 9 oktober 2017. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de rol van governance in de Energietransitie en de gevolgen van de gesignaleerde verschuiving van verticaal naar horizontaal. Ofwel een verschuiving van een directieve coalitie naar een samenwerkingscoalitie.

De Belgische hoogleraar Paul Verhaeghe: "We beleven het einde van een tijdperk, we nemen afscheid van de patriarchale (verticale) autoriteitsvorm, die zo’n 10.000 jaar allesbepalend was. Dit is geen afscheid van autoriteit. Een maatschappij kan niet zonder gezag. De functie daarvan is het regelen van verhoudingen tussen mensen. De nieuwe basis voor autoriteit is horizontaal, uitgeoefend door een groep."

Energietransitie: Van Verticaal naar Horizontaal.

"Denk aan vorig jaar. De emoties liepen hoog op. Een sessie van het duurzaamheidsfestival Springtij in het teken van de beleidsmatige afstemmingsproblematiek waar de energietransitie mee kampt. Welke maatregelen moet de overheid nemen zodat bedrijven gaan investeren? Wat kan gedaan worden om de maatschappij het belang van de energietransitie te laten inzien? Welke handelingsruimte ligt bij gemeenten of juist bij een provincie? Waar moet het rijk ingrijpen om de juiste condities te creëren en meer speelruimte?"

Het voorlopig programma:

14.30 - inloop
15.00 - opening & intro door Paulien Herder, lid topteam Energie, hoogleraar Energy Systems TU Delft
15.20 - drie energietransitie casussen waarin governance vragen centraal staan.
16.00 - individuele reflectie
16.15 - pauze
16.30 - dialoog in twee rondes
17.30 - resultaten per tafel
18.00 - reflectie van een aantal experts op hetgeen is opgehaald, waaronder Ruurd Priester, (Hogeschool van Amsterdam), David Laws, (UVA), Chris Sigaloff (Kennisland)
18.25 - afsluiting en vooruitblik naar de Week van de Governance

We creëren een setting waarin het gesprek gevoerd kan worden over gesignaleerde veranderingen aan de hand van een aantal casussen, verderop in de week worden deze uitgewerkt. Je wordt uitgedaagd jouw ervaringen te delen om samen tot inzichten te komen. Een aantal experts zal reflecteren op hetgeen zij tijdens de bijeenkomst de revue horen passeren.

Voor wie

Deze bijeenkomst is uitermate interessant voor diegene die een actuele casus aan de hand hebben, en actief zijn bij een van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van de Topsector Energie. Ook bestuurders of ambtenaren betrokken bij de Energietransitie, en ondernemers die hier een rol in (kunnen) spelen zijn van harte welkom.

Praktisch

Aanmelden kan via website weekvandegovernance.nl waar ook meer informatie is te vinden over de week (9-13 oktober) zelf en de overige bijeenkomsten. Ben je toevallig bezig met een bijeenkomst die helemaal in dit thema past? En in die week plaatsvindt? Neem dan contact met ons op.