Klimaatwarming-ups

donderdag, 17 mei 2018 tot vrijdag, 15 juni 2018

'Klimaatwarming-ups' zijn 7 regionale, eendaagse cursussen over twee actuele thema's: aardgasvrije wijken en klimaatadaptatie (hittestress en wateroverlast). Thema’s die in toenemende mate tot vragen van bezorgde burgers zullen leiden en die om een gedegen visie en antwoord van de lokale politiek vragen.

Wat moet u weten over deze onderwerpen en wat kunt u als raadslid doen om impact te hebben op deze gebieden? De 'Klimaatwarming-ups' bieden praktische kennis en rijkelijke input voor de te maken afwegingen en het te voeren debat over een effectief lokaal klimaatbeleid.

De Klimaatwarming-ups zijn zowel bedoeld voor lokale politici  als ook voor ambtenaren waarvoor deze thema’s betrekkelijk nieuw zijn en in de komende coalitieperiode hoog op de agenda zullen staan.  Lees meer op Klimaatwarming-ups.