Kringlopen in de praktijk

Radio Kootwijk

Op 17 september vindt de bijeenkomst Kringlopen in de praktijk plaats, bestemd voor decentrale overheden, kennisinstituten en terreinbeherende organisaties.

Wat: Kringlopen in de praktijk
Waar: Radio Kootwijk
Wanneer: Dinsdag 17 september, 09.30 - 17.30 uur
Voor wie: Decentrale overheden, kennisinstituten en terreinbeherende organisaties

Het globale programma

09:30 - 09:50    Inloop & koffie/thee
09:50 - 10:10    Welkom door de dagvoorzitter en gastheer Staatsbosbeheer
10:10 - 10:30    Pilots geven hun reflectie op de landelijke ontwikkelingen
10:30 - 12:00    Eerste ronde praktijkgerichte werksessies & rondleidingen
12:00 - 13:00    Netwerklunch (vegetarisch)
13:00 - 14:30    Tweede ronde praktijkgerichte werksessies & rondleidingen
14:30 - 14:45    Korte pauze en wissel
14:45 - 16:15    Derde ronde praktijkgerichte werksessies & rondleidingen
16:15 - 16:45    Reflectie en paneldiscussie Ambassadeurs & Ministeries van I&W en LNV
16:45 - 17:30    Borrel

Meer informatie

Aanmelden via: info@circulairterreinbeheer.nl
Meer informatie op de website van Circulair Terreinbeheer