Nationaal debat Natuurinclusief bouwen met de prijsuitreiking Bouwen + Biodiversiteit

RAI Amsterdam

Voor de komende jaren ligt er een bouwopgave van 75.000 woningen per jaar. Een groot deel daarvan moet gerealiseerd worden binnen bestaand stedelijk gebied. Nederland kent ook een opgave om biodiversiteit te versterken.

Kan een natuurinclusieve stad deze opgaven combineren en zorgen voor een gezondleefmilieu voor mens én natuur? Wat betekent dit voor gemeentelijk beleid, hoe spelenarchitecten en bouwers in op deze ontwikkelingen? Welke kansen liggen er voor groene, gezonde, leefbare en klimaatadaptieve steden? Tijdens het Nationaal debat Natuurinclusief bouwen gaan vertegenwoordigers van verschillende sectoren met elkaar in debat over bouwen en biodiversiteit.

Onderdeel van het debat is de uitreiking van de prijs Bouwen + Biodiversiteit, voor de beste natuurinclusieve uitvraag.

Meer informatie over de genomineerde uitvragen is te vind je op de website www.bouwenplusbiodiversiteit.nl.

Met medewerking van:

 Onder andere: Arne Weverling (VVD Tweede Kamerlid), Harwil de Jonge (directeur Vastgoed Heijmans), Hiltrud Pötz (Atelier GroenBlauw), Robbert Snep (onderzoeker Urbane ecologie Wageningen University & Research) Andy van de Dobbelsteen (hoogleraar Climate Design & Sustainability TU Delft),Peter Heuvelink (directeur AM), Lodewijk Hoekstra (directeur NL Greenlabel), Jelle de Jong (directeur IVN) en vele anderen.

Tijd en locatie

  • donderdag 11 april 2019 van 13.30 - 16.30
  • RAI Amsterdam (als onderdeel van Building Holland)

Meld je nu aan!

Voor meer informatie en om je aan te melden ga je naar de website www.bouwenplusbiodiversiteit.nl

Dit is een initiatief van DuurzaamDoor in samenwerking met de partners van de participatietafel biodiversiteit (natuurinclusief bouwen): Provincie Noord-Holland, Heijmans, NL Greenlabel, IVN, Gemeente Heuvelrug, Gemeente Den Haag, VHG, AM, WUR, Vogelbescherming, TU-Delft,Ballast-Nedam Development, Provincie Overijssel, Acquire Publishing en Ministerie van LNV