Natuurlijk

Olst

We hebben natuur dichtbij nodig voor onze gezondheid en ons geluk. Dat wordt steeds duidelijker. Dit wordt nog eens versterkt door de stijgende behoefte aan woonruimte in onze steeds krappere stedelijke omgevingen. Gelukkig hebben we allemaal een deel van de oplossing in onze handen. Daarom nodigen Provincie Overijssel en haar partners, verzameld onder de noemer Natuur voor Elkaar, je graag uit voor Natuurlijk. Dit is het nationale kennis- en inspiratie evenement waar experts, ervaringsdeskundigen en andere initiatieven een podium krijgen om hun visie op en ervaringen met natuurinclusief bouwen en biodiversiteit met u te delen.

Doet u mee?

Wilt u in 2020 (nog meer) werk maken van natuurinclusief bouwen? Meld u dan aan voor het evenement Natuurlijk
Lees het programma van Natuurlijk

Samenwerking

Natuurlijk 2019 is een initiatief van het Overijsselse netwerk Natuurinclusief Bouwen, de rondreizende expositie Natuurinclusief Bouwen, de landelijke Community of Practice Natuurinclusief Bouwen van DuurzaamDoor en een expertgroep natuurinclusief bouwen van Het Oversticht.