Netwerkevent Social Innovation for Value Creation

Utrecht, Social Impact Factory

2019 start met een Social Innovation netwerk event in Utrecht op dinsdagmiddag 8 januari. Als afsluiting van het onderzoeksprogramma Social Innovation for Value Creation organiseert Wageningen University & Research een netwerkevent voor beleidsmakers, onderzoekers, sociaal ondernemers en burger(initiatieven).<--break->

De dag wordt voorgezeten door bestuurskundige Roel in 't Veld (voormalig staatssecretaris van Onderwijs). Het event biedt ruimte aan praktijkervaringen, co-creatie en kritische reflectie op de relatie tussen beleidsmakers, bedrijfsleven, onderzoekers en burgerinitiatieven voor duurzame ontwikkeling.

Programma

De middag start met een inlooplunch en een korte inhoudelijke inleiding van Roel During (programmaleider SI4VC programma). Daarna kun je deelnemen aan workshops van lopende sociaal innovatieve initiatieven en netwerken. Zo kunt u onder andere de dialoog aangaan over:

  • Plastic soep: burgers, onderzoekers en vissers pakken de bron aan en monitoren voortgang
  • Burgers nemen het heft in handen en regelen eigen energievoorziening; hoe dit succesverhaal op te schalen?
  • Crash course system hacking door het Instituut voor Publieke Waarden
  • In gesprek met burgers, onderzoekers en startups die experimenteren met ecologisch bouwen en nieuwe biobased materialen
  • Mijn tuin Jouw tuin versterkt sociaal contact door te moestuinieren in elkaars tuin waarbij de oogst wordt gedeeld met elkaar en goede doelen zoals de voedselbank

Na de workshops is er een interactieve paneldiscussie met onder ander Dr. Hans Hillebrand (Directeur Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte, SIRR), Dr. Barbara van Mierlo (universitair hoofddocent bij de Groep Kennis, Technologie en Innovatie, WUR) en Dr. Hans Mommaas (directeur Planbureau voor de Leefomgeving).

Meld je nu aan!

Mel je aan via het registratieformulier

Tijd en locatie

Meer informatie