Week van de Governance

maandag, 09 oktober 2017 tot vrijdag, 13 oktober 2017

In korte tijd kennis opdoen van ontwikkelingen op het vlak van governance? Kom dan naar de Week van de Governance van 9 tot en met 13 oktober.


Energietransitie: van Verticaal naar Horizontaal

De energietransitie is in volle gang, maar het gaat nog lang niet snel genoeg. Dit komt onder andere door spanningen op het vlak van governance. Aan de oppervlakte lijken de uitdagingen op het vlak van governance een praktisch afstemmingsvraagstuk tussen de betrokken partijen.

Uit een recente verkenning van het MVI-Energie programma blijkt echter dat het onder de oppervlakte om veel meer gaat: de basis van autoriteit is aan het veranderen, we gaan van verticale sturing naar horizontaal samenwerken. Dat is nogal een beweging. Governance-uitdagingen gekoppeld aan de energietransitie zijn niet met een simpele druk op de knop op te lossen.

Week van de Governance

Tijdens de Week van de Governance worden in 5 dagen essentiële thema’s behandeld rond governance in de vorm van mini-symposia, leren van experts en praktijkcases, praktijktrainingen en theoretische duiding. Leren in de praktijk staat centraal. De vaardigheden die u tijdens een bijeenkomst ontwikkelt, kunt in de projectpraktijk toepassen. In relatief korte tijd kunt u kennis nemen van ontwikkelingen op het vlak van governance.

Voor wie?

  • Betrokkenen bij een van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van de Topsector Energie
  • Bestuurders of ambtenaren betrokken bij de energietransitie
  • Maatschappelijke organisaties en ondernemers die hierin een rol (kunnen) spelen

Bijeenkomst aanmelden

Heeft u een bijeenkomst die in dit thema past? Mail naar info@weekvandegovernance.nl

Meer informatie en programma

Meer informatie en het volledige programma vindt u hier.