Duurzaamheidsnetwerken Nationale Parken

Met DuurzaamDoor dragen we bij aan het tot stand komen van nieuwe businesscases voor duurzaamheidsactiviteiten in een tiental Nationale Parken. De ecologische betekenis van die Nationale Parken is groot. Op basis van intensieve samenwerking met IVN NL zoeken we met belanghebbenden naar kansen om de maatschappelijke betekenis van deze Nationale Parken te vergroten.

Activiteiten

  • De programmering en begeleiding van werkateliers (ideeëngeneratie, analyse, co-creatie, coalitievorming, vervolgafspraken), met het doel een vitaal samenwerkingsproces te activeren van potentiële en traditionele stakeholders in een tiental Nationale Parken. Zo’n samenwerkingsproces dient uiteindelijk te leiden tot nieuwe activiteiten met een duurzaam businessprofiel. In de werkateliers analyseren we ideeën waar energie voor is met het CanvasBusinessmode. 

    - Kan het Nationaal Park de Groote Peel de gezondheid van mensen verbeteren?(5-6-2015)

    - Werkatelier aan de slag met Nationaal Park Zuid-Kennemerland (17-03-2015)

    - Utrechtse ondernemers en lokale organisaties werken samen. (13-5-2014)
     
  • Voor twee Nationale Parken (Oosterschelde en de Biesbosch) organiseren we vanaf januari 2016 het kennis- en leertraject ‘Beleef de Delta’ voor IVN en (potentiële) partners van de Nationale Parken. Zij gaan daarin aan de slag met begrippen als vraagsturing, out of the box denken, nieuwe verdienmodellen, ongebruikelijke samenwerkingspartners, en inspiratie van buiten het groene domein.