Groenblauwe regiobijeenkomsten

In de groenblauwe regiobijeenkomsten gaan we aan de slag met concrete casussen met een echte initiatiefnemer of probleemeigenaar. De aanwezigen zijn de 5 O’s (Ondernemers, Onderwijsinstellingen, Onderzoekers, maatschappelijke Organisaties en Overheid) waarbij er elke bijeenkomst inbreng en inspiratie komt van studenten en pas afgestudeerden. Wij zoeken hierbij ook naar samenwerking tussen groene (land) en blauwe (de waterwereld) netwerken.

Het directe doel van de bijeenkomsten is verbonden met het initiatief of het probleem waar we die bijeenkomst mee aan de slag gaan. Hoe kunnen we extra waarde of kwaliteit leveren met nieuwe ideeën en verbindingen? Het uiteindelijke doel van alle groenblauwe regiobijeenkomsten is om meer groen te realiseren voor een leefbare, duurzame stad.

Wij organiseren de bijeenkomsten met de keypartners van de Greendeal Levende en Duurzame Buitenruimtes (VHG en NL Greenlabel) en met Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling, de Natuur en Milieufederaties. Ambassadeur van de bijeenkomsten is Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel en tv- presentator van Eigen Huis en Tuin en van Greenkids).

De groenblauwe regiobijeenkomsten gingen over:

Biodiversiteit en gezondheidzorg

Centrale vraag: hoe kunnen we meer verbinding tot stand brengen tussen de sectoren groen en zorg?

In de bijeenkomst in Drachten, 3 december 2015 bij zorginstelling Sûnenz waren we in 4 uiteenlopende werkateliers met elkaar in gesprek. Een vitaliteitstuin voor zorgbehoevenden, de relatie tussen groen, jeugd en gezondheid, werken in het groen als medicijn en hittestress in de gemeente Hoogeveen.

Lees meer:

 

Biodiversiteit op bedrijventerreinen

Centrale vraag: hoe kunnen we bedrijventerreinen natuurinclusief inrichten en ontwikkelen zodat ze aantrekkelijk zijn voor bedrijven, inspirerend voor werknemers en omwonenden en ruimte bieden aan biodiversiteit? De bijeenkomst ’Florerende Bedrijventerreinen’ vond 1 juli 2015 plaats in Haaksbergen bij chemiebedrijf Unipro. Casussen waren er over bedrijventerreinen in Enschede, Haaksbergen, Zwolle en Twenterand.

Lees meer:

Biodiversiteit in de stad

Centrale vraag: hoe kunnen we opgaves op het gebied van biodiversiteit en de klimaatbestendige stad (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie) slim combineren? Zijn de grondstroken onder hoogspanningsleidingen te benutten voor meer biodiversiteit? Hoe wordt een landgoed een helende omgeving? Wanneer gaan bewoners de wijk vergroenen? Wat kan een woningcorporatie bijdragen aan biodiversiteit en water? Deze 4 cases kwamen aan de orde op 24 april 2015 bij de Design Academy in Eindhoven.

Lees meer: