Samenwerking tussen tuincentra en centra voor natuur en milieueducatie

Nederland telt ongeveer 550 tuincentra en 125 centra voor natuur en milieueducatie. Deze NME-centra zijn stichtingen, vrijwilligersorganisaties of gemeentelijke diensten. Tuincentra en NME-centra bezitten allebei veel kennis, expertise, competenties en faciliteiten. DuurzaamDoor denkt dat ze elkaar uitstekend kunnen aanvullen en versterken. Daar werkt DuurzaamDoor aan samen met Tuinbranche Nederland, Maastricht University en de vereniging van NME-diensten.

Kansen

Er liggen grote kansen als ze meer gaan samenwerken. Kansen bijvoorbeeld voor NME om nieuwe doelgroepen te bereiken (klanten van tuincentra) en daarmee bewustwording over het belang van biodiversiteit te versterken. Kansen voor tuincentra om nieuwe expertise en leermiddelen te kunnen inzetten en om te laten zien dat ze in een proces van verduurzaming zitten conform de ambities van het actieplan Natuurlijk Verder van Tuinbranche NL.