Community of Practice

Sociale innovatie als verzamelnaam voor hedendaagse initiatieven van mensen en organisaties gericht op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.  Sociale innovatie begint bij personen en organisaties die een maatschappelijk probleem zien en het plan opvatten er iets aan te doen. Dat kan uitgroeien tot een breed initiatief van diverse partijen en personen op lokaal, maar ook nationaal of internationaal niveau.

Processen van sociale innovatie zorgen voor dynamiek in de samenleving, voor meer actieve betrokkenheid van mensen bij de publieke zaak en voor nieuwe vormen van ondernemerschap. Dit is nodig, omdat veel van de huidige maatschappelijke vraagstukken (klimaat, globalisering) zo complex en hardnekkig zijn, dat eenvoudige oplossingen niet voorhanden zijn. De burger in allerlei nieuwe netwerken en organisaties van onderop en ondernemers bedenken samen met onderwijs, onderzoek en overheden  vaak betere oplossingen.
Om groeps- en leerprocessen op gang te brengen waarin mensen leren tot (innovatieve) oplossingen te komen voor duurzaamheidsvraagstukken zet DuurzaamDoor sociale instrumenten in én ondersteunt partijen die hiermee zelf aan de slag willen.  Het gaat dan onder andere over leren: het mobiliseren en toepassen van ideeën en technieken over de grenzen van bedrijven, sectoren of landen heen.

Leren als sociaal instrument

Als overheid, maar ook als burgerinitiatief, kennisinstelling of bedrijf, kun je het initiatief nemen om kennis- en leeromgevingen in te richten in de vorm van (online) netwerken, leerkringen, teamcoaching of intervisie. Door kennis en ervaring te delen kunnen mensen zich ontwikkelen en ontstaat er ruimte voor innovatie en nieuwe concepten.

Een specifieke leeromgeving is een Community of Practice (CoP). Daarin komen mensen met eenzelfde belang, ambitie of beroep geregeld samen om kennis uit te wisselen en nieuwe oplossingen te ontwikkelen.

Tien stappen voor een succesvolle community of practice

Hoe zet je een CoP van begin tot eind op?  Wie vraag je als deelnemer? Hoe zorg je dat er
daadwerkelijk iets nieuws ontwikkeld wordt? Dit boekje is gericht op initiatiefnemers, organisatoren en facilitatoren van Community of Practice’s. Maar ook potentiële deelnemers kunnen hiermee een indruk krijgen van wat een CoP is.

Tien stappen voor een succesvolle community of practice

Succesvolle voorbeelden

Lees ons artikel in het blad Publiek Denken over de community of practice als transitieversneller

Lokale Duurzame Energie Bedrijven

Aan de slag met het opwekken van duurzame energie en het besparen van energie. Energie in samenwerkingsverbanden die nieuw zijn. In de energieke samenleving komen ondernemende
en energieke burgers, bedrijven en overheden in nieuwe netwerken bij elkaar. Daarbij bepaalt niet de overheid alles, maar wordt ieders kracht optimaal benut. De burger is hierbij betrokken en de
ondernemer worden nieuwe economische kansen geboden In de Community of Practice (CoP) hebben koplopende gemeenten ... in 2011/2012 ... hun ervaringen gedeeld, inspiratie opgedaan, hun nek uitgestoken en zijn ze verder gegaan.

9 lessen van de Community of Practice

Gemeenten in de energieke samenleving

Voor iedereen die als gemeenteambtenaar bezig is met de energieke samenleving, is de worsteling vast herkenbaar: ‘Waarom gaat het allemaal zo langzaam?’. Eigenlijk is het geen wonder dat het veel tijd en energie kost, want energietransitie gaat gepaard met fundamentele veranderingen in de maatschappelijke verhoudingen.  Die verandering vraagt ook om een wezenlijk andere manier van werken voor overheden. Een Community of Practice over de rol van de gemeente in de Energieke Samenleving leverde tien bruikbare lessen op om de samenwerking met de energieke samenleving te versnellen. 

Tien lessen om energieke samenleving te realiseren

Bedrijven en Biodiversiteit

Bedrijven die aan de slag willen met groen ondernemerschap kunnen zich laten inspireren door de publicatie Bedrijven en Biodiversiteit. In deze interactieve pdf staan dertien praktijkverhalen van uiteenlopende bedrijven, waaronder Interface, ASN Bank, Eneco, Heineken en Heijmans.

Tussen 2011 en 2013 kwamen deze ondernemers bijeen om van elkaar te leren. De bijeenkomsten bleken een belangrijke bron voor innovatie en hielp hen verder op weg naar ondernemen en meer biodiversiteit.

Inspiratie voor bedrijven en biodiversiteit

Natuurlijk kapitaal

15 Financiële instellingen deelden de afgelopen 2 jaar in de Community of Practice Financial institutions and Natural Capital (CoP FiNC) hun ervaringen over hoe ze natuurlijk kapitaal meenemen in hun beslissingen. Ze staan in de gebundelde publicatie 'Finance for one planet 2016'.  De CoP is een sociaal instrument om de negatieve impact van geld op natuurlijk kapitaal binnen de financiële sector te verminderen.

5 financiële instellingen delen ervaringen met Natuurlijk Kapitaal