Cradle-to-cradle in gebiedsontwikkeling (dubbelpublicatie)

C2C in gebiedsontwikkeling, Terugblik en Oneindig laagland, Vooruitblik

Cradle-to-cradle in gebiedsontwikkeling

Deze publicatie geeft tien adviezen voor cradle-to-cradle in gebiedsontwikkeling. Afgewisseld met persoonlijke leerervaringen van deelnemers aan de community of practice Cradle-to-cradle in gebiedsontwikkeling, en opgetekend na vijf bijeenkomsten. Projectleiders en beleidsmedewerkers van overheden met ruimtelijke ambities zoals de regio Venlo, gemeente Haarlemmermeer en gemeente Almere waren de deelnemers. Behalve bovengenoemde gemeenten deden vanuit de provincies Flevoland, Noord-Holland en Limburg mee. Dienst Landelijk Gebied (DLG), Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf van het Rijk (GOB), SenterNovem en TNO waren bij de community of practice betrokken. Het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling en de RnR Group boden ondersteuning.

Oneindig laagland

De community of practice kent ook een vervolg. Over de nieuwe opzet én de voorwaarden voor deelname leest u in het andere gedeelte van dit boekje.