De aanpak werkt!

banner_longread_klein

Download de printversie van de parels.

DuurzaamDoor is een kennisprogramma voor sociale innovatie dat de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie wil versnellen en doorbraken helpt realiseren. Het programma organiseert samenhang tussen landelijke, regionale en lokale initiatieven via 'sociaal instrumentarium' en het leren van elkaars ervaringen. Centraal hierbij staan de maatschappelijke thema’s energie, water, biodiversiteit, grondstoffen en voedsel.

Via netwerken en coalities werken overheden, ondernemers, onderwijs, onderzoek, en (burger)organisaties met elkaar samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken waar in eerste instantie geen business case voor is. Focus ligt op processen waar een grote impact door sociale innovatie te verwachten valt, zoals ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, ‘integrale gebiedsontwikkeling’, ‘duurzaam produceren en consumeren’ en ‘onderwijsvernieuwing’. DuurzaamDoor stimuleert, faciliteert, realiseert.

 

Leren voor morgen: Duurzaamheid in het DNA

Duurzaamheid in het DNA van jongeren krijgen: dat is het streven van Antoine Heideveld van Het Groene Brein en Ellen Leussink van RVO.nl. Want dan maken jongeren als volwassene, zowel in hun werk als privé, óók duurzame keuzes. De afgelopen jaren hebben er met dank aan DuurzaamDoor allerlei projecten plaatsgevonden met, voor of door kinderen, jongeren en jongvolwassenen, waarin duurzaamheid centraal stond. Ook docenten nemen vaker het initiatief om een les te geven over water, energie, afval of grondstoffen. Een blik op de resultaten die in het onderwijs geboekt zijn.

DuurzaamDoor in het onderwijs

DuurzaamDoor vindt het belangrijk om te investeren in het onderwijs voor het werken aan een groene economie. Toekomstige generaties die onderwijs volgen, kunnen als zij de juiste kennis en vaardigheden aanleren, zich een duurzame manier van leven eigen maken en interesse in het systeem Aarde ontwikkelen. DuurzaamDoor wil daarom lessen over natuur, milieu en duurzaamheid verankeren in het onderwijssysteem. Door (educatief) materiaal en activiteiten breed beschikbaar te maken, docenten te ondersteunen én betekenisvol leren te stimuleren, zowel binnen als buiten het schoolgebouw. Lees verderk op gang te brengen over duurzaamheid’, vertelt Ellen Leussink van DuurzaamDoor. ‘De verhalenbundel heeft dit jaar het thema ‘plastic’. Dat thema is heel actueel, er is veel aandacht voor in de media. In de bundel wordt het thema op verschillende manieren aangevlogen. Het gaat over de plastic soep, maar bijvoorbeeld ook over de circulaire economie. Doordat de bundel is opgebouwd uit verhalen voor de onder-, midden- en bovenbouw, is het mogelijk op elk niveau iets met het thema te doen. Ook geven we tips over hoe je in de klas het gesprek kunt voeren. Zo kunnen kinderen met elkaar nadenken over wat er op school en thuis beter kan.’ Lees verder

praatplaat