Duurzaam MBO

Duurzaam MBO - ofwel DMBO - werkt aan verduurzaming op alle niveaus en in alle sectoren van het middelbaar beroepsonderwijs. Docenten kunnen gebruik maken van onder meer een uitgebreide kennisbank en divers lesmateriaal. En DMBO biedt instellingsmanagers ook praktische tools voor de eigen duurzame bedrijfsvoering.

DMBO is hét aanspreekpunt voor het mbo in Nederland als het gaat om duurzaamheid in beroeps- en burgerschapsvorming. Ze werkt samen met vele partijen zoals het VMBO en HBO en neemt deel aan diverse nationale en internationale projecten.

DMBO is in alle regio’s in Nederland actief. De sector techniek is een voorloper, maar ook andere sectoren hebben de aandacht. Ook de groene beroepsopleidingen ofwel Agrarische Onderwijs Centra (AOC's) profileren zich met duurzame ontwikkeling in hun opleidingen. Een goed voorbeeld is het project Voorop in de vergroening.

Contactpersonen

Trekkers van dit netwerk zijn: Rob de Vrind (Koning Willem I College), Ira von Harras (Scalda College) en Robbie van Kippersluis (CINOP). Contactpersoon vanuit DuurzaamDoor is Machtelijn Brummel.

Meer informatie vindt u op www.duurzaammbo.nl