Festivalnieuws

27.06.17 [field_festival]

Leestip: Sturen en Stromen

Maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers nemen initiatieven die voor publieke waarde zorgen. Ze beïnvloeden elkaar en de overheid. Niet minder dan andersom. Iedereen stuurt iedereen. Dit essay verkent taal en instrumentarium voor het vinden van een passende verhouding van de overheid tot die initiatieven.
buurtfestival
26.06.17 [field_festival]

Leestip: Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief?

Welke initiatieven, of welk type initiatieven, verdienen een structurele plek in de verzorgingsstaat van de toekomst? Welke eisen willen en kunnen overheden stellen aan burgers die publieke problemen op gaan lossen? Om dergelijke vragen in de toekomst te kunnen beantwoorden heeft het Instituut voor Publieke Waarden een waarderingskader ontwikkeld.
23.06.17 [field_festival]

Bouw mee aan het European Solidarity Corps

Ben of ken jij een jonge vrijwilliger die andere mensen wil helpen? Wil je een Europese uitdaging aangaan? Helpen bij natuurprojecten ondersteunen? De EU bouwt aan een nieuw netwerk van jonge vrijwilligers die aan de slag willen: het European Solidarity Corps (ESC).
18.04.17 [field_festival]

P+Special: Burgerinitiatieven verzakelijken

Burgerinitiatieven in Nederland zijn massaal op zoek naar een zakelijke basis. Dat blijkt uit een rondgang die P+ deed bij organisaties die burgers ondersteunen. DuurzaamDoor en Stichting Doen bevestigen de trend. Er ontstaat hierdoor zelfs een nieuw marktmodel: Community to Business.
14.04.17 [field_festival]

Doorbreek de barrières bij het verduurzamen van je organisatie

Er zijn grofweg 9 manieren om barrières bij het verduurzamen van organisaties te doorbreken. Antoine Heideveld van Het Groene Brein presenteert in samenwerking met P+ een unieke keuzeboom. Daarin staan de beste opties voor een organisatie. In de Whitepaper 'Barrières doorbreken' zijn deze keuzes voor de beste aanpak uitgewerkt.
schoolklas.jpg
11.04.17 [field_festival]

Leren voor duurzame ontwikkeling via een integrale benadering

Het besef groeit dat het nodig is in het onderwijs aandacht te besteden aan duurzame ontwikkeling. Maar hoe doe je dat? Uit een verkennend onderzoek blijkt dat duurzaamheiddidactiek niet gebaat is bij een speciale didactische aanpak. Zinvoller is het 'learnscape' te creëren via interdisciplinaire vakoverstijgende didactische benadering.
11.04.17 [field_festival]

Draagt lesmateriaal over zwerfafval bij aan waardenontwikkeling?

De Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research ontwikkelde voor het basisonderwijs een checklist. Daarmee kan beoordeeld worden of lesmateriaal over zwerfafval bijdraagt aan waardenontwikkeling en gewoontevorming rond afval. Voor het middelbaar onderwijs is een checklist ontworpen om na te gaan of interventies om zwerfafval te verminderen effectief zijn.
30.03.17 [field_festival]

Netwerkdag Jong Leren Eten

Op woensdag 22 maart was er de Jong Leren Eten netwerkdag. Het programma Jong Leren Eten haakt aan bij al bestaande initiatieven en programma's. Zoals de Gezonde School aanpak, Duurzaam Door, Smaaklessen en EU-schoolfruit. Het wil kinderen en jongeren, van 0-18 jaar helpen gezonder én duurzamere keuzes te laten maken.
winnaar_dr_moostuin_-_c_mallemuze_fotografie_1.jpg
29.03.17 [field_festival]

D'r Moostuin uit Berg en Terblijt is Groene Held Limburg 2017

D'r Moostuin uit Berg en Terblijt is de winnaar van de Groene Helden Limburg Stimuleringsprijs 2017. Ze winnen de prijs voor het opzetten van hun belevingstuin in het centrum van het dorp.
16.03.17 [field_festival]

Dialoog helpt bedrijven beter te verduurzamen dan harde actie

Hoe kunnen financiële instellingen hun invloed bij hun klanten inzetten om hen tot meer duurzaamheid te bewegen? Daarover hebben 15 financiële instellingen elkaar de afgelopen anderhalf jaar geïnformeerd en geïnspireerd. En het heeft resultaat, vertellen ABN Amro en vermogensbeheerder ACTIAM.

Pagina's