Festivalnieuws

13.12.16 [field_festival]

Ecologisch Moestuinieren

“Ecologisch moestuinieren wordt het nieuwe normaal!” Op vrijdagmiddag 9 december vond de netwerkbijeenkomst ecologisch moestuinieren plaats. De genodigden kwamen uit de werelden van Onderwijs, Ondernemers, Overheid en Omgeving (maatschappelijke organisaties). Helaas kon deze keer er niemand vanuit Onderzoek aanwezig zijn. Ook hadden een aantal mensen willen deelnemen, maar...
13.12.16 [field_festival]

De wijk als motor voor waardenbehoud...

Tijdens de bijeenkomst over afvalloos en wijkparticipatie van 9 december werd vanuit drie perspectieven (beleid, onderzoek en praktijk) belicht wat er speelt als je een wijk wilt betrekken bij het afval- en grondstoffenvraagstuk. De bijeenkomst was vooral bedoeld om verschillende inzichten bij elkaar te brengen en samen eens te kijken of we met een gemeenschappelijke taal voor...
13.12.16 [field_festival]

Terugblik op het Voer Cafe

Tijdens het VOER-café wordt inspiratie en handvatten gegeven voor de voedseltransitie. Na jaren van nieuwe initiatieven en innovaties is het tijd om te kijken: wat werkt? De bijeenkomst van 8 december stond in het teken van de nieuwe overheid.
13.12.16 [field_festival]

NME Energie en Grondstoffen

Op 8 december was er een gecombineerde bijeenkomst van energie en grondstoffen. Er waren deze keer nog meer deelnemers aangeschoven. Wel was dit de laatste werkgroepbijeenkomst van het jaar en daarmee van het programma DuurzaamDoor zoals dat in de afgelopen jaren heeft gedraaid. Uiteraard gaat het door, maar in welke structuur wordt de komende tijd duidelijk. Tijdens de...
13.12.16 [field_festival]

DuurzaamDoen Cafe

Tijdens het Duurzaam Doen Café is door duurzaamheidsprofessionals samen gekeken hoe ze duurzame keuzes voor de consument leuker én makkelijker kunnen maken. In deze editie hebben studenten, bedrijven, jong talent en startups laten zien wat er mogelijk is in duurzame bedrijfsvoering. Dit deden ze door kort een inspirerende pitch te geven. De volgende pitches zijn gepresenteerd:
13.12.16 [field_festival]

Ronde tafel bijeenkomst Duurzaam PO / VO Duurzame Pabo

“Vertrouwen in jongeren … en dus in de toekomst” Verslag Rondetafelgesprek PO-VO over Duurzaamheid  
13.12.16 [field_festival]

Expertmeeting: Barrières in de interne organisatie

De transitie naar een duurzame samenleving kent veel projecten, initiatiefgroepen, samenwerkingsvormen, pilots, experimenten etc. Deze initiatieven leiden tot veel mooie resultaten die laten zien dat een duurzame samenleving kan bestaan. Toch blijven de resultaten vaak hangen op het niveau van het project of initiatief zelf. Ontwikkelde kennis, opgedaan in pilots, wordt maar...
11.12.16 [field_festival]

Flevo-power: de kracht van de energieke samenleving

Flevolandse initiatieven met Flevopower als nieuwe topsector Het afgelopen 1,5 heeft een leernetwerk bestaande uit Flevolandse gemeenten, het Waterschap, Aeres-Hogeschool, IVN, Landschapsbeheer Flevoland, NMFF, het burgerinitiatief ‘Pioniers van de Toekomst’ het samenspel verkend hoe de kracht van de energieke samenleving is te benutten. De oogst werd door Tientallen...
06.12.16 [field_festival]

Terugblik Living Lab Watereducatie platform

Inspireren en programmeren, dat was het doel van het Living Lab van het Watereducatie Platform op 15 november j.l. Het netwerk van het Watereducatie Platform kwam bij elkaar in Utrecht. 
06.12.16 [field_festival]

Verslag Wicked Problem Plaza’s - SDG 4

In 2016 organiseert de New World Campus (NWC) in Den Haag in samenwerking met Partnerships Resource Centre (PrC) en het RVO.nl-kennisprogramma ‘DuurzaamDoor’ in totaal 6 Wicked Problem Plaza’s (WPP’s). Deze WPP’s hebben te maken met duurzame ontwikkeling en passen in één van de 17 Sustainable Development Goals (SDG). Elke bijeenkomst wordt samen georganiseerd met partners die...

Pagina's