Duurzame Pabo

Onder het motto We teach the future werken alle 25 pabo-opleidingen in het actieve netwerk Duurzame PABO samen aan duurzame ontwikkeling in het onderwijs van pabo’s en basisscholen. Immers de pabo-student vervult straks een spilfunctie in ‘leren voor duurzame ontwikkeling’.

Duurzame PABO organiseert jaarlijks een conferentie over duurzaamheid in het onderwijs, brengt publicaties uit en organiseert communities of practice (CoP) waarin docenten een verdiepingsslag kunnen maken. Ook het instrument PRISE - Primary Sustainable Education - komt uit de koker van Duurzame PABO. PRISE helpt duurzaamheid invoeren op basisscholen. Doelgroep zijn studenten, leerkrachten, docenten, colleges van bestuur, schooldirecties  en schoolbesturen.

Contactpersonen

Trekker van Duurzame PABO is André de Hamer. Contactpersoon vanuit DuurzaamDoor is Ellen Leussink.

Meer informatie vindt u op www.duurzamepabo.nl