Energie

De vraag naar energie neemt sterk toe. Tegelijkertijd raakt energie uit fossiele brandstoffen op waardoor de prijs ervan stijgt. Transitie naar duurzame en hernieuwbare energie – uit biomassa, zon en wind bijvoorbeeld – is noodzakelijk. Dat gaat hand in hand met energiebesparing: verantwoord energieverbruik én meer aandacht voor zuinige gebouwen en apparaten. Ook duurzame lokale energieopwekking krijgt steeds meer vorm. Om de transitie te laten slagen, moeten sociale innovaties worden gekoppeld aan technologische innovaties. Daarnaast moet de kenniskloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt worden gedicht.