Regionale pilots grondstoffenbehoud

DuurzaamDoor is betrokken bij deze pilots in de regio op het gebied van grondstoffenbehoud:

Gloei - Peel en Maas

In de sociale coöperatie GLOEI werken groepen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen. Zij stimuleren grondstoffenbehoud met behulp van lokale sociale arbeid door hergebruik, reparatie, herontwerp, ontmanteling, recycling en overige bewerking van afgedankte materialen en producten. Dat doen ze tegen lagere maatschappelijke kosten dan de huidige situatie met afvalverwerking in Peel en Maas.
Lees meer over het project ZERegiO.
 

Betuwe

In de Betuwe proberen ondernemers, samen met betrokken maatschappelijke organisaties en burgers en onderwijsinstellingen om een groter deel van de fruitproductie in het gebied zelf te verwaarden. Niet op zoek naar afzetmarkten verder weg tegen minimale marges, maar nieuwe markt ontwikkelen in de buurt. Zo blijft de waarde in de regio. Lees meer over het werken aan een circulaire fruiteconomie in Rivierenland op De Fruitmonitor .

West Brabant

In samenwerking met Regio West-Brabant startte DuurzaamDoor een Community of Practice. In deze Community werken (met name) decentrale overheden aan de concrete uitwerking van ‘afvalloos’ voor West-Brabant. Van ‘reductie van huishoudelijk vuil’ als startpunt naar een volgende stap van ontwikkeling richting ‘afvalloos’.

Metropool Regio Eindhoven

In Regio Zuidoost-Brabant is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een businesscase gericht op het zoveel mogelijk regionaal sluiten van de kunststofketen. Dit in voorbereiding op een te starten aanbesteding. Subdoelen waren het creëren van werkgelegenheid en het realiseren van een hoogwaardige toepassing van verpakkingsafval. De businesscase bleek hier (nog) niet rond te maken (PDF icon DuurzaamDoor-met-de-Kunststof-Keten-Verkenning-van-de-mogelijkheden-voor-het-sluiten-van-de-kunststofketen-in-Metropool-Regio-Eindhoven.pdf). De verpakkingsindustrie en de uiteindelijke consument bepalen of er bereidheid is kunststof te hergebruiken en producten die op basis daarvan zijn gemaakt te kopen. Bij het uitblijven van deze vraag wordt er kennelijk geen energie gestoken in ontwikkelen en op de markt brengen van regionale kunststofproducten. In deze case is het uiteindelijk - door omstandigheden - niet gelukt om onderwijs en burgerinitiatieven te betrekken.

Friesland

In de provincie Fryslân helpt DuurzaamDoor een aantal dorpen bij de zoektocht naar een betere afvalscheiding. In deze pilots wordt ontdekt hoe dorpsbewoners gestimuleerd kunnen worden om in lokale kringlopen te denken en daarnaar te handelen. In elk dorp dat meedoet wil men het huishoudelijk restafval met 25 % verminderen. Ingezet wordt op betere scheiding van Papier, Textiel, GFT, elektrische apparaten, Klein Chemisch Afval en verpakkingsglas. Belangrijk daarbij is dat de dorpen zelf aan het roer staan. In 4 dorpen draait de pilot inmiddels op volle toeren. Sinds augustus 2015 lopen de eigen campagnes. Daarbij is inmiddels gezonde rivaliteit tussen de dorpen ontstaan. De opgedane ervaring en de ontwikkelde materialen zijn in principe ook geschikt voor andere dorpen in heel Nederland. De bijdrage van DuurzaamDoor richt zich daar met name op. In 2016 helpt DuurzaamDoor de pilot op gang in nog minimaal 10 andere dorpen.