Het groene brein

Een versnelde realisatie van de nieuwe economie is het doel waar 60 prominente wetenschappers voor staan in de landelijke denktank Het Groene Brein.  Ze doen dit door in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden hun kennis te vergroten én direct toe te passen in de praktijk.

De toonaangevende wetenschappers komen van alle universiteiten en vijf hogescholen, uit zowel de business- als de global public good-disciplines.

Om de nieuwe economie versneld te realiseren:

  • ontwikkelt de wetenschap kennis over de nieuwe economie op macro-, meso- en micro-niveau
  • wordt deze kennis interdisciplinair ontwikkeld
  • werken wetenschappers en praktijkmensen intensief samen
  • én krijgt de nieuwe kennis een plaats in onderwijsprogramma's en opleidingen

Contactpersonen

Trekker van dit netwerk is Antoine Heideveld. Contactpersoon vanuit DuurzaamDoor is Cees van Straten.

Meer informatie: www.hetgroenebrein.nl