Wijken mooier maken met afval

Sociale Innovatie

Op steeds meer plekken in Nederland ontstaan initiatieven om de buurt te verduurzamen. Bijvoorbeeld op het gebied van afval, zoals WASTED in Amsterdam-Noord. Dit buurtinitiatief verzamelt plastic afval in de buurten rondom het Noorderpark. Het verwerkt dit daarna tot nieuwe producten voor de buurt. Volgens Kracht in NL vormen al die wijkondernemingen, lokale energiebedrijven en zorgallianties samen een nieuwe topsector.

Kracht in NL

Kracht in NL maakt initiatieven uit de samenleving landelijk zichtbaar en verbindt ze met elkaar. "Dat doen we onder meer met de MAEX", zegt Silvia de Ronde Bresser van Kracht in NL. "Deze online tool laat zien welke ‘maatschappelijke waarde’ een initiatief creëert. Daarnaast toont het wie er gebruik van maakt en waar behoeften liggen. Fondsen, bedrijven en overheden zien de meerwaarde van bepaalde initiatieven. Ze kunnen daarnaast heel gericht investeren én participeren."

Economische factor

De Ronde Bresser: "Om een economische factor te worden moeten initiatieven gaan samenwerken met commerciële bedrijven, instellingen en gemeenten. Daarvoor is het nodig om deze partijen bij elkaar te brengen en te praten over de wederzijdse behoeften. Alle partijen worden daar beter van. Bedrijven, overheden of instellingen ontwikkelen producten of diensten voor burgerinitiatieven. En dat gebeurt ook andersom. Er liggen hier enorme kansen. Het is een nieuw terrein voor alle spelers."

Burgerkracht

Kracht in NL werkt nauw samen met Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO). Dit is een netwerkorganisatie die duurzame ontwikkeling in gemeenten stimuleert. Dat doen ze onder meer via het inzetten van burgerkracht. Kennisprogramma DuurzaamDoor bracht de partijen bij elkaar en biedt financiële ondersteuning aan hun gezamenlijke projecten.