Internationaal

De VN stelde in oktober 2015 de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s)' vast als opvolger van de eerdere ‘Millenium Development Goals’. De organisatie formuleerde 17 doelen, 'The Global Goals' die in het komende decennia de kern vormen van de mondiale agenda’s. Daaronder uiteraard ook doelen rondom duurzaamheid als biodiversiteit, klimaat, energie en water. Er is ook aandacht voor meer sociale en economische doelen als armoedebestrijding, gelijke verdeling, vrede en gender. Overkoepelend thema's zijn ‘een duurzame en leefbare aarde’ en ‘beter samenwerken’.

theglobalgoals

Oneworld

17 Sustainable Development Goals of SDG’s om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN ‘de grootste uitdaging van deze tijd’. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

Lees het item over de Studenten van Morgen.
De studenten praatten tijdens de conferentie in India mee over de realisatie van deze nieuwe Werelddoelen en de rol van duurzaam onderwijs hierbij.

Meer informatie over Oneworld en de SDG's

www.oneworld.nl
sustainabledevelopment.un.org

SDG’s en de Nederlandse overheid:

www.rijksoverheid.n nieuws over duurzame ontwikkeling in 2030 en de sustainable development goals
www.rijksoverheid.nl nieuws over duurzame ontwikkelingsdoelen in 2030 luiden nieuwe fase in
Een inventarisatie van de rijksoverheid van wat er nodig is om de SDG’s te halen
blog-serie van Hugo van Meijenfelt, Coördinator Nationale Implementatie Global Goals

Wicked Problem Plaza’s (WPP’s) en publieksbijeenkomsten.

In 2016 organiseert de New World Campus (NWC) in Den Haag i.s.m. Partnerships Resource Centre (PrC) en DuurzaamDoor in totaal 6 Wicked Problem Plaza’s (WPP’s). Deze WPP’s hebben te maken met duurzame ontwikkeling en passen in één van de 17 Sustainable Development Goals. Elk van deze 6 bijeenkomsten bestaat uit een ééndaagse gemodereerde sessie in de Wicked Problems Plaza op de NWC en een aansluitend publieksevenement. Maximaal 15 belanghebbenden vanuit verschillende stakeholders en partijen (een diverse en gebalanceerde groep, op uitnodiging) doen mee aan de WPP's .

Het 'publieksevent' - in een andere zaal op de NWC - gaat over hetzelfde onderwerp als de WWP. Dit kan bv. een film zijn, een spreker of een discussie en staat open voor iedereen. Soms richt het evenement zich speciaal op een doelgroep (bv. studenten). De deelnemers aan de WPP worden nadrukkelijk uitgenodigd om ook deel te nemen aan de publieksactiviteit.

New World Campus (NWC) organiseert elke bijeenkomst samen met partners die zijn aangesloten bij de NWC community.

logowclogo resourcecenter
 

Lees het verslag van de laatste Wicked Problem Plaza