Interview Gerda Deekens

“DuurzaamDoor zorgt dat partners elkaar versterken”

Gerda Deekens is founder van de MAEX en initiatiefnemer van Kracht in NL.

Een betrokken partner die durft

Gerda Deekens: “Hoe sluiten we de energieke samenleving aan op onze duurzame uitdagingen? Dat is een vraagstuk waar DuurzaamDoor veel belangstelling voor heeft. Kracht in NL is partner van DuurzaamDoor en MAEX een instrument dat Kracht in NL samen met anderen twee jaar geleden heeft ontwikkeld. De MAEX maakt zichtbaar welke waarde initiatieven hebben voor de doelgroep en de omgeving. Dat is altijd meervoudig: een voedseltuin bijvoorbeeld levert waarde op het gebied van duurzaamheid maar is ook een werkplek voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. DuurzaamDoor stimuleert samenwerking op dit gebied en zoekt naar de aansluiting van leef- en systeemwereld op elkaar. Door kennisateliers te organiseren en als partner betrokken te zijn bij vraagstukken en in netwerken. Ook als het lastig is en de activiteiten balanceren op de randen van het systeem vinden we bij DuurzaamDoor een partner die durft en meedoet. Daarmee biedt DuurzaamDoor óns ook de mogelijkheid om werk te verzetten.”

Speelveld voor verkenning

Deekens: “Wat we vooral merken is dat ze met ons meespelen en meezoeken naar uitdagingen. Hoe kan afval beter benut worden? Hoe kunnen bedrijven daarop inspelen? DuurzaamDoor is een speelveld om dat te verkennen. Ook op andere gebieden zoekt het programma naar kansen om nog meer mogelijk te maken en op elkaar aan te sluiten, door heel Nederland. Dat op elkaar laten aansluiten is een behoorlijk karwei en hebben ze vanaf dag één heel scherp geprobeerd. Een concreet voorbeeld: recentelijk hebben we met Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) in Venlo onderzocht hoe duurzame initiatieven in gemeenten versterkt kunnen worden, en hoe de MAEX daarin kan helpen. DuurzaamDoor is aanwezig op dit soort dagen en ondersteunt door middel van het delen van kennis en via communicatie-uitingen. Dat is een hele fijne manier van samenwerken. De winst is dat DuurzaamDoor écht stimuleert, investeert in samenwerking tussen partners onderling en ervoor zorgt dat deze partners elkaar versterken: een uniek punt van DuurzaamDoor.”