Interview Henk Mirck

“Het wiel wordt vaak opnieuw uitgevonden, dat is zonde”

Henk Mirck is voorzitter van Vereniging GDO en lid van de Regiegroep van DuurzaamDoor.

Henk Mirck

Verbindingen aanleggen

Henk Mirck: “Het belang van DuurzaamDoor is voor mij het leggen van verbindingen tussen verschillende organisaties, het vergroten van kennis en het zoveel mogelijk delen van kennis. Het programma creëert maatschappelijk rendement met duurzaamheidsthema’s. Ze bereiken veel met het delen en verbinden. Ze vergroten successen door activiteiten te organiseren.”

Veel enthousiasme

Mirck: “Ik zie een heleboel van DuurzaamDoor vanuit verschillende perspectieven. Aangezien ik ook lid ben van de regiegroep. Ik heb een bestuurlijk netwerk waarin ik veel beweging zie en veel enthousiasme. Grotere effecten in de samenleving worden zichtbaar en merkbaar. Het onderling kennis en ervaring uitdelen, daar heeft iedereen baat bij. Het wiel wordt vaak opnieuw uitgevonden en dat is zonde, dit merk ik vaak binnen het netwerk. Van alle kennis-georiënteerde projecten kun je leren. Neem een thema zoals water of klimaatadaptatie. Daar is allang wat voor bedacht. Juist door samen hierover te praten ontdek je dat er al oplossingen zijn bedacht voor bepaalde problemen. Binnen elk thema geldt dit. Ook bij een thema als afval. DuurzaamDoor voorkomt dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden en dat is heel goed. Kennis delen zelf is geen doel op zich. Het gaat om het vergroten van het rendement.”