Kenmerken initiatiefnemers ‘Leefwereld’

Leefwereld is de typering voor actieve burgers en ondernemende maatschappelijke initiatieven. Mensen werken daar met elkaar vanuit een passie. Dat doen ze vaak niet geordend maar met veel vrijwillige inzet, verspreid over de hele week. Hun doel is 'verbetering' van hun eigen leefomgeving zoals wijk of buurt et cetera.

Daarnaast hanteert DuurzaamDoor het begrip 'Systeemwereld' voor organisaties die al lange tijd bestaan. Dat zijn bijvoorbeeld overheden, bedrijven, en grote maatschappelijke organisaties. De Systeemwereld kent verankerde procedures en regels en mensen werken er met een bepaald weekritme. Met de invoering van de Omgevingswet is de vraag van belang hoe 'Leefwereld' en 'Systeemwereld' met meer succes kunnen samenwerken aan maatschappelijke opgaven. Elkaar beter leren kennen is dan een vereiste. Maex - een online platform dat inzicht biedt in initiatieven en sociale ondernemingen - heeft de kenmerken van de Leefwereld in kaart gebracht. Deze staan in dit artikel. Dit was op verzoek van DuurzaamDoor,
 

Download: