Over ons

DuurzaamDoor 2017-2020

Op vrijdag 7 juli 2017 stuurde Staatssecretaris Van Dam van het Ministerie van Economische Zaken de kamerbrief over het vervolg van het programma DuurzaamDoor naar de Tweede Kamer. In het beleidskader bij de brief staat hoe de Rijksoverheid met ander overheden en maatschappelijke partners gaat samenwerken in het vernieuwde kennis- en innovatie-programma 'DuurzaamDoor 2017-2020'.

Samenwerken met partners

De Rijksoverheid kiest voor een aanpak waarbij ze samen met partners werkt aan de overgang naar een meer groene, duurzame economie. Partners zijn:

  • andere overheden
  • ondernemers
  • onderwijs
  • onderzoek
  • 'onderop' (maatschappelijke organisaties)

Het programma DuurzaamDoor 2017-2020 bouwt voort op ervaringen en successen van de afgelopen jaren. Het nieuwe programma speelt in op nieuwe speerpunten uit het Rijksbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen.