Aanpak provincies DuurzaamDoor

Partners uit de 6 O’s werken op alle niveaus samen aan een duurzamer Nederland. DuurzaamDoor wil in deze nieuwe periode het landelijk, regionaal en lokaal niveau verbinden. De provincies vervullen hierin een schakelrol.

 • Provincie Fryslân: Sylvia van Lieshout, Provincie Friesland, s.e.n.vanlieshout@fryslan.frl
 • Provincie Groningen: Guus Hoen, afdeling Milieubeleid en Bodem, Postbus 610, 9700 AP Groningen, a.m.a.hoen@provinciegroningen.nl, 050-3164964 en Mirjam van Eijden, afdeling Milieubeleid en Bodem, Postbus 610, 9700 AP Groningen, m.b.van.eijden@provinciegroningen.nl, 050-3164033
 • Provincie Drenthe: Cipke Uri, c.uri@drenthe.nl, team Milieu, Bodem en Energie, Postbus 122, 9400 AC Assen,  0592-365555 (provinciehuis)
 • Provincie Overijssel: Wim Gerritsen, afdeling Natuur & Milieu, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle, w.gerritsen@overijssel.nl, 038-4997507
 • Provincie Gelderland: Rita ten Dam, Dienst Milieu en Water, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, r.ten.dam@gelderland.nl, 026-3598672/06-52801461 (alleen sms).
 • Provincie Flevoland: Diny Weener diny.weener@flevoland.nl, afdeling Ruimte & Mobiliteit, Postbus 55, 8200 AB lelystad
 • Provincie Utrecht: Florien Scager, florien.scager@provincie-utrecht.nl, (030) 258 2694l, 030-2582204, 06-21124733, Archimedeslaan 6, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
 • Provincie Noord-Holland: Karin van Hoof, hoofc@noord-holland.nl  Directie Beleid, Postbus 3007, 2100 DA Haarlem, Postbus 2001 DA, Haarlem
 • Provincie Zuid-Holland: Peter de Roode, Dienst Mobiliteit & Milieu, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, pcw.de.roode@pzh.nl, 070-4417630
 • Provincie Zeeland: Richard van Bremen, Afdeling Economie en Duurzaamheid, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg, ram.v.bremen@zeeland.nl, 0118-63194, Alien Kok a.kok@zeeland.nl
 • Provincie Noord-Brabant: Astrid Kaag akaag@brabant.nl, Directie Ecologie, Bureau Milieu Innovatie, Postbus 90151, 5200 MC ’s Hertogenbosch
 • Provincie Limburg: Paul Levels, Dienst Milieu en Duurzaamheid, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, pj.levels@prvlimburg.nl, 043-3897726 of Ronald Kohnen (uitvoerder regeling), Minderbroederssingel 15c, 6041 KG Roermond, duurzaamdoor@coslimburg.nl, 0475 - 315055.