Stuurgroep

Een 'multi-stakeholder' Stuurgroep geeft richting aan het programma. Daarin zitten vertegenwoordigers van de deelnemende bestuurslagen én landelijke vertegenwoordigers uit Onderwijs, Onderzoek, Ondernemers en Onderop. Dit is een verbreding van de regiegroep uit de DuurzaamDoor-periode 2013-2016.