LA21 Revisited, de mondiale dimensie van lokale duurzaamheid

Rio in 1992 leverde naast een Agenda voor de 21e eeuw (Agenda 21) ook een Lokale Agenda 21 op. Deelnemers aan die 'legendarische' conferentie in Rio zagen in dat 75% van alle maatregelen die noodzakelijk werden geacht uiteindelijk op het bordje van lokale overheden/gemeenschap terecht zouden komen. Nu, 20 jaar later, blijkt dat men op lokaal niveau die uitdaging ook daadwerkelijk aangaat.

In het boek (82 pagina's) ruim aandacht voor de rol van lokale overheden en bedrijven aan de hand van 8 concrete tips voor overheden en 8 tips voor het lokale bedrijfsleven. Die tips betreffen onderwerpen als ketenverantwoordelijkheid, duurzaam inkopen en fair trade, klimaat en biodiversiteit, betrekken van burgers/medewerkers, sluiten van kringlopen, samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Daarnaast veel actuele informatie over verschillende visies en duurzaamheidsconcepten en verwijzingen naar andere informatiedragers.