Learning history: Leren van Groene Gezondheid

Hieronder vindt u de Learning History over het demonstratieproject Groene Gezondheid, uitgevoerd door Huize Aarde.

Voor het vastleggen en overdragen van de leerervaringen en de aanpak van het project Groene Gezondheid zal er gefocust worden op twee onderzoeksactiviteiten, die betrekking hebben op de onderwerpen ‘weekmakers in medisch PVC’ en ‘lozing humane medicijnen’. De onderzoeksactiviteiten die betrekking hebben op het onderwerp ‘weekmakers in medisch PVC’, richten zich op het stimuleren van de uitfasering van PVC met weekmakers dat in de gezondheidzorg wordt toegepast. De onderzoeksactiviteiten die betrekking hebben op het onderwerp ‘lozing humane medicijnen’, richten zich op de vermindering van de lozing van humane medicijnen zoals antibiotica, hormonen en anti-kankermiddelen (cytostatica) in de bodem en op het oppervlaktewater.

Download: 
BijlageGrootte
PDF icon Leren van Groene Gezondheid.pdf421.17 KB