Meer over Biodiversiteit en bedrijventerreinen

Hoe kun je natuurinclusieve bedrijventerreinen ontwikkelen en inrichten zodat ze aantrekkelijk zijn voor bedrijven, werknemers, omwonenden en ruimte bieden aan biodiversiteit?

In Zwolle realiseerde DuurzaamDoor een coalitie van ondernemingen, overheid, onderwijs, onderzoek en maatschappelijke organisaties (de vijf O’s). Deze coalitie zet zich in voor biodiversiteit op bedrijvenpark Hessenpoort. Investeren in biodiversiteit loont. Dit voorbeeld en vele andere bewijzen: biodiversiteit op bedrijventerreinen, het kan wèl!

Lees meer over 'Hessenpoort, Natuurlijk!'