wijk en zonne-energie

Meer over Energie

Main content

De energietransitie gaat sneller als de samenleving betrokken is bij de planning en het besluitvormingsproces op regio-, gemeente- en wijkniveau. Daarbij moet aandacht zijn voor alle partijen die op lokaal niveau een rol spelen.

Thema