Mijlpalen Circulaire economie

  • De sessie over Stadshout in mei 2018 was zo waardevol dat er besloten is om dit vervolg te geven in 2019 met vier kennissessies.
  • Er is een tijdelijke vergunning verleent aan de ‘Wormenman'. (meer info bij de project omschrijving)
  • Vanuit het project Sluit de Cirkel is een volgend project ‘Lisdodde’ voortgevloeid.
  • Op 15 februari gaat een besloten academie van start op het gebied van voedselverspilling.
  • In de Leerking is men gekomen tot de opzet van een ‘gezond ecosysteem’. Bekijk het rapport hier.
  • DuurzaamDoor is lid geworden van de biomassa alliantie, want ook zij werken aan het bouwen van een ecosysteem dat past bij het anders organiseren en het creëren van ruimte voor het ontdekken.