Mijlpalen Onderwijs

In 2018 lag het accent op het inrichten van de infrastructuur en het versterken van de governance van de Coöperatie:

  • De flitsstatuten van 2017 zijn omgezet naar een voorstel voor een definitieve versie;
  • Er zijn voorwaarden opgesteld voor het lidmaatschap van de Coöperatie;
  • Er is een integriteitscode vastgesteld;
  • Er zijn procedures ontwikkeld voor de selectie van doorbraakprojecten;
  • Er is een CRM systeem ingericht zodat er overzicht is van de (institutionele) leden met tevens de mogelijkheid om alle personen die lid zijn (of willen worden) van één van de onderwijsnetwerken geregistreerd kan worden.

Met deze basis wordt in 2019 sterk ingezet op ledenwerving.

Nieuwsbrief Leren voor Morgen

De Coöperatie Leren voor Morgen brengt maandelijks de Nieuwsbrief Leren voor Morgen uit met een actuele Agenda en de belangrijkste informatie uit de onderwijsnetwerken en de doorbraakprojecten. 

Iedereen kan zich hiervoor aanmelden >>>.

Ledenvergadering

De Coöperatie Leren voor Morgen organiseert 4 keer per jaar een ledenvergadering. Daarin staat elke keer een ander thema of vraagstuk centraal.

Fundamenten

Betrokken organisaties rond onderwijs en het werkgebied natuur, milieu en duurzaamheid

Eind 2016 werd door het programmabureau DuurzaamDoor een overzicht gemaakt van de vele organisaties die betrokken zijn op het snijvlak onderwijs en het werkgebied natuur, milieu en duurzaamheid. Duurzaamheid in het DNA van elk individu, in elke ontwikkelfase van kind tot jong volwassene.

Poster Coöperatie Leren voor Morgen, 2016/2017 (pdf)

‘Whitepaper Natuur, Milieu, Duurzaamheid en Onderwijs’, 2015

In 2015 verscheen het white paper: 'Natuur. milieu, duurzaamheid en onderwijs - Ik, wij en de wereld'. Hierin werd een stand van zaken gegeven van hoe onderwijs op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid er uit zag. Een lappendeken aan waardevolle en inspirerende projecten en activiteiten. Het overzicht werd bijeengebracht tijdens een symposium waaraan meer dan 70 organisaties deelnamen (d.d. 5 maart 2015). Dit symposium en het white paper vormden het begin van de brede samenwerking, een belangrijke stap naar de oprichting van de Coöperatie Leren voor Morgen.

Whitepaper natuur milieu duurzaamheid en onderwijs.pdf

Kernleerplan Leren voor Duurzame Ontwikkeling, 2007

Al in 2007 werd door het Nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling (SLO) het Kernleerplan Leren voor Duurzame Ontwikkeling voor het funderend onderwijs 4 - 16 jaar uitgebracht met de titel “Leren is vooruitzien”. Hiermee werd een richtinggevend kader geschreven als houvast voor onderwijsprofessionals die de complexe thematiek van Duurzame Ontwikkeling gedoseerd en op het juiste niveau naar de school, de leerlingen wilden brengen.

Kernleerplan Leren voor Duurzame Ontwikkeling voor het funderend onderwijs 4 - 16 jaar (pdf)

Thema