Bewonersinitiatief is niet elitair

Het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) en Kracht in NL/MAEX vieren de enorme vlucht van het maatschappelijk initiatief. Zowel in aantal als in impact. Bewonersgroepen en maatschappelijk initiatieven storen zich wel aan het beeld dat participatie elitair is. Dat doet geen recht aan die vele mensen die de handschoen oppakten. Samen maken ze enorme impact in de wijken.

Veel bewonersgroepen hebben grote stappen gemaakt in de ontwikkeling van hun initiatieven. Ze dichten veel gaten die vallen door de terugtrekkende overheid. Zo ontstaan er meer en meer BewonersBedrijven. Buurthuizen worden in zelfbeheer opengehouden. Vrijwilligers zetten zorginitiatieven en activeringstrajecten op. Veel initiatieven ontwikkelen tot een sociale onderneming.

Participatie is van iedereen

En dit gebeurt door mensen uit alle lagen van de samenleving. Het LSA is van oudsher een vereniging voor bewonersgroepen uit aandachtswijken. De vereniging heeft veel leden en achterban in deze wijken. Het beeld is niet dat participatie vooral iets voor hoogopgeleiden is. In alle wijken ontstaan initiatieven om de leefbaarheid te verbeteren.

Ook Kracht in NL ziet dat de diversiteit van de initiatiefnemers en sociale ondernemers die aan de MAEX genoteerd zijn groot is. Maar dat niet alleen. Ook de mensen die investeren in die initiatieven zijn heel divers. Ze leveren een bijdrage met geld, menskracht (bv alle vrijwilligers) en materialen.  Daarbij richten veel maatschappelijke initiatieven zich juist op de kwetsbaren in onze samenleving. Ze bestrijden daarmee juist een tweedeling. Ieders bijdrage telt en iedereen van waarde is.

Energie en kracht

Voor lager opgeleiden mensen met een beperkt netwerk is het nog moeilijk om samen te werken met de overheid. Bijvoorbeeld om te voldoen aan alle regels die worden opgelegd.  De overheid moet veel meer doen om belemmeringen weg te nemen en initiatief te ondersteunen. Het is belangrijk dat alle maatschappelijke initiatieven als serieuze spelers worden gezien. Ze moeten mee kunnen doen bij aanbestedingen, invulling van social return en maatschappelijke verantwoord inkopen (MVI).

Meer informatie

www.lsabewoners.nl
www.maex.nl
 

(Foto Talentfabriek010)