Bouwen aan regionale netwerken

Samen met het tijdschrift PM Publiek Denken hebben wij een special gemaakt over het bouwen aan regionale netwerken. Een aanrader voor mensen die actief zijn of willen worden in regionale netwerken en voor iedereen die de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en burgers een zetje wil geven.

DuurzaamDoor werkt samen met regionale duurzaamheidsnetwerken die zich bezighouden met een thema (energie bijvoorbeeld), een gebied (zoals de Betuwe) of een proces (onder andere de circulaire economie). Als DuurzaamDoor proberen wij deze netwerken te ondersteunen met bijvoorbeeld kennis, nieuwe contacten of door onderlinge samenwerking te stimuleren.

DuurzaamDoor maakt wat zij geleerd heeft nu aan anderen beschikbaar door deze tijdschriftspecial. Het tijdschrift richt zich op ambtenaren maar wij denken dat de special interessant is voor iedereen die ziet dat netwerkend werken een grote rol heeft bij het creëren van maatschappelijke waarde.

In de special beschrijven wij het groeiproces van regionale netwerken. Van maatschappelijk initiatief (drijven), naar informeel netwerk (klijven) tot onderdeel van de regionale infrastructuur (blijven). Wat maakt dat netwerken uitgroeien tot regionale broedkamers voor duurzame ontwikkeling?

Nieuwe rol van de overheid

In de special staat ook wat DuurzaamDoor gedaan heeft en hoe wij de rol van de overheid zien veranderen. De overheid werkt steeds vaker los van knellende institutionele kaders maar als netwerkpartner. Zo voert de overheid bijvoorbeeld het secretariaat, denkt mee, brengt mensen met elkaar in contact, deelt kennis of past regelgeving aan die dwars zit. Deze nieuwe rol zien we niet alleen terug bij onszelf maar bijvoorbeeld ook bij de GreenDeals en de CoP Finance.

Succesfactoren in de praktijk

Naast de algemene artikelen bevat de special praktische informatie, tips en cases van de partners in de regionale netwerken, ambtenaren en wetenschappers waar DuurzaamDoor mee samenwerkt.

Bijvoorbeeld deze 3 belangrijke succesfactoren:

  • Maak processen die de leefbaarheid vergroten én economische waarde toevoegen
  • Maak combinaties van ondernemingen, kennis-instellingen en sociale netwerken
  • Richt op kleinschaligheid om een grote ambitie te bereiken