Community of Practice als energietransitieversneller

De weg naar een duurzame samenleving is geplaveid met lastige dossiers. Samen het wiel uitvinden met professionals die voor dezelfde uitdagende vraagstukken staan, versnelt processen aanzienlijk. Binnen het kennisprogramma DuurzaamDoor van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is zeer goede ervaring opgedaan met de Community of Practice (CoP). Energieke ambtenaren leerden en experimenteerden. Rond duurzame vraagstukken wisten ze samen doordachte en inspirerende nieuwe stappen te zetten in eigen gemeente en regio.

Artikel Onderlinge kruisbestuiving uit Publiek Denken