Coöperatie De Coöperatieve Samenleving

Op 27 maart van dit jaar werd in Amsterdam door een groep maatschappelijk betrokken professionals, vertegenwoordigers van bestaande coöperaties en actieve burgers de coöperatie ‘De Coöperatieve Samenleving’ opgericht.

Gedachte achter dit initiatief is de constatering dat op al die plaatsen waar nieuwe maatschappelijke initiatieven zich ontwikkelen, ook behoefte bestaat aan een passende organisatievorm. Een van de initiatiefnemers, Tanja den Broeder, zegt het zo: “Het begint bij het vertalen van coöperatieve waarden in coöperatief gedrag en de vervolgstap is de ontwikkeling van een bijpassende coöperatieve structuur”. Tanja is zelf onder meer actief betrokken bij ‘Platform eetbaar Amsterdam' dat initiatieven op het gebied van stadslandbouw bij elkaar brengt.

Gedachtengoed

De huidige leden van de coöperatie, waaronder prominente dragers van het coöperatieve gedachtengoed als Onno van Bekkum, Eduard Ravenhorst en Dennis Kerkhoven, willen dit gedachtengoed onder andere promoten door maatschappelijke initiatieven actief te ondersteunen in het proces van coöperatievorming. Tanja: “We kijken daarbij zorgvuldig naar een goede borging. Je wilt niet dat een pril initiatief meteen vastloopt op onenigheid of doordat een externe partij vanuit onbegrip of eigenbelang een spaak in het wiel steekt”.

De coöperatie richt zich onder andere op het organiseren van trainingen/cursussen. Dit voorjaar werd een Coöperatie2daagse georganiseerd (150 deelnemers), waarin 10 nieuwe coöperaties werden opgericht. Uitgangspunt is steeds ‘de mens en zijn omgeving’ maar een belangrijk deel van het werk bestaat ook uit het bijdragen aan 'behulpzame' wet- en regelgeving, want die was veelal niet geschreven voor burgerinitiatieven.

Lees de oprichtingsakte, bekijk de oprichtingsvideo. Voel u vrij om contact op te nemen en u te verbinden!

Powered by

De Coöperatieve Samenleving is ‘powered by’: Coöperatie TSG Netwerk, Gebiedscoöperatie RivierenlandCO-OP Champions,  FunnelVision,  Fortuin Sociale GebiedsontwikkelingStuff at Different Levels, IJkWerk,  Ahorn Projecten, Den Broeder Media Projecten, Atelj De Kim, BGO Gebruikslicenties en Onderwijsbegeleiding, Zorgcoöperatie Leidsche RijnStichting Taxi Keur Utrecht.

Contact

De Coöperatieve Samenleving
Postbus 2496
3500 GL Utrecht
tel: 06-3614 5231
info@decooperatievesamenleving.nl
decooperatievesamenleving.nl/