De Fruitmotor jaagt dankzij restfruit circulaire economie aan in de Betuwe

Fruitmotor

De Fruitmotor geeft de regionale economie in Rivierenland, beter bekend als de Betuwe, een stevige duw richting circulariteit, en tevens een ecologische impuls. Twee jaar geleden startend met een plan voor het regionaal waarderen van restfruit om duurzame fruitteelt te bevorderen ontwikkelt De Fruitmotor zich inmiddels als serieuze stimulans voor circulair ondernemen. Het initiatief wordt ondersteund door DuurzaamDoor, een kennisprogramma van de rijksoverheid. Telers en anderen in de regio profiteren ervan.   

Veel professionele fruittelers in de Betuwe kunnen ondanks schaalvergroting nauwelijks het hoofd boven water houden. Daardoor stagneert ook de verduurzaming van de Betuwse fruitsector, simpelweg omdat de financiële middelen bij telers veelal ontbreken. Het moet anders kunnen, vonden enkele bevlogen ondernemers en wetenschappers in deze regio. Peter van Luttervelt, één van hen, vertelt: “Door het RVO-programma Duurzaam Door werd ik benaderd met de vraag of ik wilde meedenken over mogelijkheden om deze regio afvalvrij te maken. Prima idee natuurlijk, maar zeker nadat we met heel veel fruittelers zijn gaan praten werd mij en mijn mede-initiatiefnemers Hilde Engels en Henri Holster duidelijk dat je aan heel wat knoppen moet draaien om tot de beoogde veranderingen te komen.”

Van restfruit tot hoogwaardig product

Dat inzicht vormde de opmaat voor een coöperatief initiatief gericht op de inrichting van een beter functionerende, duurzame waardeketen. Van Luttervelt: “We stuitten op het fenomeen van het zogeheten restfruit: fruit dat door een afwijkende vorm of maat minder aantrekkelijk is voor de retail, maar wel heel voedzaam en smakelijk. Totaal gaat het om iets van 6-7% van de gehele oogst dat voor een paar cent per kilo naar het buitenland gaat om er sap van te maken. We bedachten dat je met dat fruit prachtige dingen kan doen, zoals streekproducten als een mooie cider en appelsprankel maken. Via dit soort hoogwaardige producten willen we de telers een eerlijke prijs bieden. Met deze hogere opbrengst kan de teler investeren in de verduurzaming van zijn gangbare boomgaard. Daarvoor is samen met universiteit Wageningen een stappenplan bedacht.”

Pionieren

Vooralsnog moet De Fruitmotor, waar steeds meer partijen in de Betuwe zich bij aansluiten, het als een echte start-up vooral hebben van veel pionieren. Peter van Luttervelt: “Onze missie is zoveel mogelijk fruittelers te laten verduurzamen en dat doen we via de diensten en producten die we via de coöperatie aanbieden. Op termijn moet dat natuurlijk tot een sluitend verdienmodel leiden. Bijzonder is dat de hele keten vertegenwoordigd is in de coöperatie, van teler tot eindconsument en alles wat daartussen zit. Het kennisprogramma van de rijksoverheid Duurzaam Door bracht en brengt ons met tal van deze partijen in contact. Dat is heel welkom, want zonder die bijdrage in de vorm van experts, netwerkcontacten en ervaringen uit andere projecten was het voor ons lastig geweest om de beginfase door te komen.”


PDF icon > Lees het volledige artikel Fruitmotor aanjager circulaire economie betuwe