Doe mee aan de prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit!

Eva-Lanxmeer_Culemborg.jpg

Natuurinclusief bouwen draagt bij aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving. Bent u of kent u een innovatief en ambitieus voorbeeld van een uitvraag waar natuurinclusief bouwen op een slimme en doordachte wijze onderdeel van is? Nomineer deze dan voor de prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit!

De meest innovatieve uitvraag voor stads- en gebiedsontwikkeling krijgt een landelijk podium voor zijn initiatief en een mooie, tastbare verrassing. Deze prijsvraag is voor ambitieuze, professionele opdrachtgevers die op vernieuwende en innovatieve wijze natuurinclusief bouwen onderdeel maken van het planproces. Zo inspireren ze anderen om dit ook te doen!

Natuurinclusief bouwen

De druk op het stedelijk en landelijk gebied neemt toe. Dat komt door een sterke vraag naar woon- en werklocaties binnen de grenzen van ons land. Tegelijkertijd is klimaatverandering voelbaar door bijvoorbeeld hittestress en waterproblematiek. De oude tegenstelling tussen bouwen en natuur kan verdwijnen door aandacht voor groen en biodiversiteit bij bouwprojecten. Natuurinclusief bouwen draagt bij aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier. Wij dromen van bouwprojecten en gebiedsontwikkeling waar groen zorgt voor meer biodiversiteit. Dit heeft een koelend effect in de zomer, voor waterberging en voor een prettige leefomgeving voor de inwoners.

Doe mee!

Wilt u heel Nederland inspireren met uw goede voorbeeld? Zend uw uitvraag dan in voor de wedstrijd waarna de jury de inzendingen beoordeelt en de drie meest innovatieve en ambitieuze inzendingen nomineert. In het voorjaar van 2019 volgt bekendmaking van de winnende uitvraag tijdens een sprankelende bijeenkomst. De winnaar krijgt naast een landelijk podium voor zijn initiatief en een mooie, tastbare verrassing!

De prijsvraag

  • De wedstrijd startte op 1 oktober 2018.
  • Alle informatie en criteria voor de prijsvraag staat op www.bouwenplusbiodiversiteit.nl.
  • Nomineren van een project kan tot 14 december 2018.
  • De definitieve aanmelding moet uiterlijk 21 december zijn ontvangen.
  • De jury bestaat uit uit: Erik Pasveer, bouwmeester Gemeente Den Haag, Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland, Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability TU Delft, Jan Fokkema, directeur NEPROM en Lodewijk Hoekstra, oprichter NL Greenlabel.

Participatietafel Biodiversiteit

Om 'natuurinclusief bouwen' te stimuleren nam DuurzaamDoor het initiatief voor de prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit. Deze is onderdeel van de activiteiten van de Participatietafel Biodiversiteit (Natuurinclusief bouwen). Deelnemers aan de tafel zijn onder andere IVN, Ministerie van LNV, Provincie Noord-Holland, AM, Ballast Nedam Development en Wageningen University & Research.