DuurzaamDoor 2017-2020, DuurzaamDoor gaat verder

duurzaamdooroogst

Op vrijdag 7 juli 2017 stuurde Staatssecretaris Van Dam van het Ministerie van Economische Zaken de kamerbrief over het vervolg van het programma DuurzaamDoor naar de Tweede Kamer. In het beleidskader bij de brief staat hoe de Rijksoverheid met ander overheden en maatschappelijke partners gaat samenwerken in het vernieuwde kennis- en innovatie-programma 'DuurzaamDoor 2017-2020'.

Samenwerken met partners

De Rijksoverheid kiest voor een aanpak waarbij ze samen met partners werkt aan de overgang naar een meer groene, duurzame economie. Partners zijn:

  • andere overheden
  • ondernemers
  • onderwijs
  • onderzoek
  • 'onderop' (maatschappelijke organisaties)

Het programma DuurzaamDoor 2017-2020 bouwt voort op ervaringen en successen van de afgelopen jaren. Het nieuwe programma speelt in op nieuwe speerpunten uit het Rijksbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen.

Beleidskader

Dit beleidskader is aangekondigd bij de start van het programma Jong Leren Eten in september 2016 en bij discussies rond Duurzaamheid en Onderwijs in de Tweede Kamer. Voor het nieuwe programma is gebruik gemaakt van rapporten die in de vorige programma-periode zijn opgeleverd.

Stuurgroep

Een 'multi-stakeholder' Stuurgroep geeft richting aan het programma. Daarin zitten vertegenwoordigers van de deelnemende bestuurslagen én landelijke vertegenwoordigers uit Onderwijs, Onderzoek, Ondernemers en Onderop. Dit is een verbreding van de regiegroep uit de DuurzaamDoor-periode 2013-2016.

Programmateam

De uitvoering van het beleid wordt in jaarlijkse programma’s vormgegeven door een breed programmateam vanuit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Daarin zitten ook vertegenwoordigers van partnerorganisaties.