Duurzaamheidsnetwerken in internationaal perspectief

Tijdens het internationale Commons-congres op 10-14 juli jongstleden in Utrecht organiseerde DuurzaamDoor een eigen Practioners' Lab met ervaringen in buitenlandse programma's. Kunnen we nog van elkaar leren?

Ervaringen delen

In Nederland initieerden netwerken van bewoners, ondernemers, duurzaamheidsinitiatieven, onderwijsinstellingen en overheden al meer dan 20.000 duurzame projecten in soorten en maten. De doelen van
 de netwerken lopen sterk uiteen. Dat kan zijn de exploitatie van een dorpswinkel tot het pushen van een duurzame regionale economie. De professionaliteit en omvang neemt in rap tempo toe. Mede op initiatief van DuurzaamDoor van RVO.nl delen de Nederlandse netwerken hun ervaringen en best practices met elkaar. Zo wordt ervaren wat werkt en niet werkt.

Op het Commons-congres zette DuurzaamDoor een paar succes- volle voorbeelden uit binnen- en buiten- land in de etalage. Sprekers uit onder meer Brazilië, Japan, India en China lieten ieder in tien minuten zien waar ze mee bezig waren.

Inspiratie

De internationale casussen liepen uiteen van cleanup-projecten tot onderzoek naar nieuwe maatschappelijke structuren. Programmamanager DuurzaamDoor Theo van Bruggen:
'Alle buitenlandse casussen bevatten wel conclusies en leermomenten die 
ik herken van Nederlandse netwerken. In Nederland hebben we ontdekt dat je voor een succesvol regionaal netwerk een infrastructuur nodig hebt waar in
 de 5 O's – overheid, onderwijs, ondernemers, onderzoek en 'onderop' (burgers) – gekoppeld zijn en elkaar weten te vinden.

Het belang van een goede infrastructuur hoorde ik ook terug bij buitenlandse sprekers. Afgaand op mijn ervaring op dit congres is mijn indruk dat we gelijk optrekken, en dat we elkaar op casusniveau wel degelijk kunnen inspireren. In het lab was bijvoorbeeld een casus van een Japanner die de plastic soep in de Hozugawarivier wilde aanpakken door in kaart te brengen op welke plekken de meeste plastic werd gedumpt. Met die kennis kwamen lokale gemeenschappen in actie om dumping te voorkomen. Deze aanpak kun je makkelijk vertalen naar Nederlandse waterwegen.'

Lees het volledige artikel.