straat met mensen

Gezocht: 101 inspirerende participatieverhalen uit héél NL

25-04-2019 - 12:49

Main content

En mooi initiatief start om een boek vol inspirerende participatieverhalen te maken die september 2019 gaat verschijnen onder de titel 'Participatieverhaal halen 2019-2020'.

Schrijver Arjen P van Leeuwen is daarom op zoek naar mooie verhalen waarin vormen van samenwerking, participatie, burgerkracht en meedoen centraal staan. Mooie verhalen moeten worden gedeeld! Om te inspireren en van te leren.

Participatie - burgerkracht - meedoen - samenwerken

Het boek wil 101 inspirerende verhalen uit heel NL over Participatie, burgerkracht, meedoen en samenwerken een podium bieden. De verhalen mogen over uiteenlopende onderwerpen gaan: van inwonersparticipatie tot bijvoorbeeld bijzondere samenwerkingen in de zorg. Alle vraagstukken kunnen. Hoe is participatie toegepast? Met wie werd samengewerkt? Op wat voor wijze? Al deze verhalen komen in het boek.

Ook zoeken we 20 experts, deskundigen, lectoren die een zienswijze/visie/onderzoek hierop doen of/en hebben gedaan.

Voor wie?

Het boek is bedoeld voor vernieuwers, verbinders, betrokken actieve inwoners(-initiatieven), bestuurders, marktpartijen, beleidsadviseurs, toekomstmakers enzovoort. Iedereen die met de huidige transitie bezig is of vernieuwing zoekt in samenwerking, samenwerking met inwoners, overheden et cetera. Het boek is ook interessant voor het onderwijs: docenten en studenten kunnen genieten van inspirerende praktijkcases en beeld verruimende visies.

Doe mee

De tekst van het verhaal heeft maximaal 750 woorden en je levert ook 3 tot 5 goede foto's of beeldmateriaal aan (in 600 dpi). Dien je verhaal met beeldmateriaal in voor maandag 1 juli 2019.

Gezocht: 101 inspirerende verhalen uit héél NL (pdf)