Goed idee voor de Participatietafel Water

kraanwater

Heeft u een goed idee om Nederland versneld te verduurzamen op het gebied van water? Dien dan een projectvoorstel in bij de de Participatietafel Water (PTW) onder de titel 'Koesteren waar we van leven’. Met dit iniatiatief geeft Duurzaamdoor2 richting aan haar ambitie tot 2020.

De tafel is op zoek naar initiatiefnemers van goede ideeën en kansrijke initiatieven en projecten die voor doorbraken kunnen zorgen op het gebied van Water. Vanaf 20 juli tot 7 september 2018 kunt u een voorstel indienen dat bijdraagt aan het vanzelfsprekende van water weer bijzonder maken. Er is dit jaar 150.000 euro beschikbaar. 

Meer weten?

Alle informatie over de koers, de uitgangspunten en de criteria van de Participatietafel Water kun je ook teruglezen in 'Koesteren waar we van leven'.