Leestip: Naar een sociaal-innovatieve overheid

raagteken.JPG

De overheid is vrijwel continu op zoek naar welke rol te spelen. Dit proces van rolwisseling en rolworsteling krijgt extra accent door de huidige aandacht voor sociale innovatie, die vraagt om een responsieve overheid. De getrokken beleidslijn naar een participatieve samenleving heeft niet alleen consequenties voor de rolinvulling van burgers en bedrijfsleven, maar ook voor beleid en bestuur. Wat betekent een sociaal innovatieve overheid en wat is de stand van zaken? 

Lees het hele artikel op Platform O - Naar een sociaal-innovatieve overheid