Maatschappelijke AEX kent waarde toe aan burgerinitiatieven

Hoe kun je maatschappelijke waarde toekennen aan de aanzwellende storm van burgerinitiatieven die de 'energieke samenleving' mede inhoud geven? De Maatschappelijke AEX (MAEX), een initiatief van Kracht in Nederland, wil op deze vraag een antwoord vinden.

De MAEX brengt maatschappelijke initiatieven in beeld via beknopte informatie en een reeks symbolen op één A4-tje. Kortom een beurs die de sociale impact en het maatschappelijk rendement van bottom-up initiatieven kwantificeert. De MAEX:

  • maakt zichtbaar wat organisaties aan deze initiatieven bijdragen, in geld, arbeid en natura 
  • laat zien in welke behoefte een initiatief voorziet 
  • biedt exposure en kansen voor samenwerking en financiering 

De MAEX is belangrijk voor burgers, overheden, kennisinstellingen en potentiële financiers. DuurzaamDoor vindt het zichtbaar maken van de maatschappelijke waarde van burgerinitiatieven erg relevant, draagt hier zelf ook aan bij én wil dit graag promoten.

Over de initiatiefnemer Kracht in Nederland

Kracht in Nederland maakt initiatieven uit de samenleving landelijk zichtbaar én verbindt deze met elkaar tot een nieuwe Topsector. Meer weten? Kijk op krachtinnl