Masterclass van Duurzame PABO in cursusjaar 2018/2019

Duurzame Pabo

Schrijf je in voor de Masterclass van Duurzame PABO in cursusjaar 2018/2019.  De deelnemers krijgen theorie én praktijkoefeningen rondom sustainable development goals, duurzaam onderwijs en outdoor education. Het doel van de masterclass is samen met basisscholen en pabo’s te werken aan duurzaam onderwijs voor de toekomst.

De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Duurzame PABO is mede uitvoerder van de UNESCO Sustainable Development Goals (SDG’s) in Nederland.

Samen met basisscholen en pabo’s willen we werken aan duurzaam onderwijs voor de toekomst. Outdoor education – leren buiten de school en in de natuur – speelt hierbij een belangrijke rol. Duurzame PABO heeft met natuurorganisaties, pabo’s, basisscholen en andere partners veel ervaring opgedaan met outdoor education.

Als didactiek wordt onderzoekend en ontwerpend leren gehanteerd. Duurzame PABO organiseert een masterclass in samenwerking met VVM, netwerk van milieuprofessionals.

Voor wie?

De masterclass is ontwikkeld voor pabo-docenten, leerkrachten en natuur- en milieueducatieprofessionals. Na de masterclasss weet je wat duurzaam onderwijs is, heb je voldoende kennis en verdiepingsmateriaal en kun je in de eigen beroepspraktijk (beter) aan de slag.

Meer weten?